ELU konstruerar nya Täby Centrum

ELU Stockholm har fått uppdraget att konstruera nya Täby Centrum, en av Sveriges största köpcentrumanläggningar. Uppdraget omfattar om-, ut- och nybyggnad av centrumet från 1968 som senast byggdes om 1991. Projektet engagerar både Anläggnings- och Byggavdelningen.

I uppdraget ingår bland annat ett 15 000 m2 (BYA) stort P-hus i 3 plan och 26 000 m2 (BTA) ny kommersiell yta. P-huset är grundlagt 6,5 m under grundvattenytan och förankrat med dragstag i berg.

Byggherre är Unibail-Rodamco och totalentreprenör är Strabag.