ELU konstruerar nya Slussen

ELU Konsult har i lag tillsammans med Helenius, Rejlers, Tikab, Tyréns, Structor och White tilldelats uppdragen att projektera bygghandlingar för delområdena Land och Vatten i projekt Slussen. Beställare är Exploateringskontoret, Stockholms stad. Projekteringen inleds nu till hösten.

För ELU och Tyrens innebär detta att vi fortsätter den resa som inleddes 2004 när vi deltog i det lag som vann tävlingen om det framtida Slussen. Även Tikab, som designat slussportarna, har i princip varit med hela resan.

ELU kommer att ansvara för projektering av samtliga konstbyggnader samt all grundläggning och geoteknik för delområde Land och Vatten.

Vi ser nu fram emot att tillsammans med övriga lagmedlemmar få utföra den sista och mest omfattande delen i projekteringen tillsammans med beställaren och entreprenörer.