ELU konstruerade HELIX – årets bygge 2012

Locums projekt Helix, som ELU vart en stor aktör i, har av Byggindustrins jury blivit tilldelade utmärkelsen ”Årets bygge 2012”. Helix är en rättspsykiatrisk vårdanläggning belägen i Huddinge kommun. Anläggningen är Locums mest omfattande projekt hittills och har en total projektomslutning på närmare en miljard. Byggnaden ligger belägen på en 15,5 hektars tomt och täcker 17 000 kvm.

Byggindustrins motiveringar till priset grundar sig i att Helix är ett komplicerat och omfattande byggprojekt med rigorösa krav, men som trots detta utförts mycket väl. Stort fokus har legat på teknikutveckling, kvalitétstänkande och kunskapsåtergivning och har varit avgörande för slutresultatet.

Juryn är övertygad om att byggprojektet innehåller många inslag som kommer att utmärka de bästa framtidsprojekten framöver.