ELU Geopocket

För att underlätta för geotekniker, konstruktörer och beställare har ELUs geoavdelning gjort en hemsida där ni lätt kan hitta ritningsbeteckningar, jordartsklassificeringar mm.

Sidan är främst tänkt för smartphones, men fungerar även på datorn.

Adressen är geopocket.mobilwebb.com