Hoppa till innehåll

ELU är med när Gröna Lund bygger ut

På uppdrag av Gröna Lunds Tivoli AB har ELU tilldelats uppdraget att bistå i förverkligandet av den nya detaljplan som tagits fram för att möjliggöra för Gröna Lunds utbyggnad.

Gröna Lund har länge velat utöka sin verksamhet och sina ytor. Diskussioner har under lång tid förts med Stockholms stad och Kungliga Djurgårdsförvaltningen om hur en intilliggande yta som idag används som parkeringsplats skall nyttjas i framtiden.

ELUs uppdrag

Nu har arbetet med att omvandla ytan påbörjats, och ELUs avdelningar inom marin och geoteknik bistår med att ansvara för att säkra markstabiliteten i området samt för projektering av den allmänna bryggpromenad som ska placeras i vattnet strax utanför tivoliområdet.

Bildkälla: Gröna Lunds Tivoli