Costin årets brobyggare!

Under Brobyggardagen 2018, som var den 28:e upplagan av denna utvecklings- och samverkansdag för bro- och anläggningsbranschen, tog Costin Pacoste hem priset som Årets Brobyggare på Svenska Mässan i Göteborg.

Juryns motivering lyder: Med sin yrkesskicklighet och sitt ödmjuka sätt utvecklar och tillämpar årets brobyggare avancerade beräkningar för analys och dimensionering av broar. Det är en person som, som få, har en förmåga att identifiera och lösa mycket avancerade problem på ett praktiskt sätt.
Årets pristagare är en brobyggare mellan branschen och akademin som verkar för att höja kompetensen hos brokonstruktörer. Förmåga att presentera forsknings- och utvecklingsresultat så att de direkt kan tillämpas vid praktisk dimensionering av broar, eller huskonstruktioner, är enastående.
Årets brobyggare är dessutom en utmärkt förebild för studenter och kollegor i branschen, och synliggör brobyggnadskonsten på ett föredömligt sätt.

Grattis Costin!

Läs mer här!