Charlotte Bergman ny VD för ELU

Pressmeddelande

Charlotte Bergman har utsetts till ny VD för ELU Konsult AB och tillträder den 15 april. Charlotte kommer närmast från befattningen som VD för Strängbetong.

– Charlotte Bergman har lång branscherfarenhet och ett stort kontaktnät kombinerat med goda ledaregenskaper och en kommunikativ ledarstil. Det känns glädjande att kunna utse Charlotte till att leda den utveckling som ELU står inför, säger Åsa Söderström Jerring, styrelseordförande på ELU Konsult.

Charlotte Bergman är född 1963 och har varit verksam i olika delar av samhällsbyggnadssektorn. Efter sin civilingenjörsutbildning började hon som trainee på Heidelberg Cement för att senare bli projektledare på Cementa. Därefter var hon affärsutvecklare och regionchef för Swerocks Stockholmsverksamhet. Under tio år fanns Charlotte Bergman i olika chefspositioner inom NCC-koncernen och hon gick sedan vidare till rollen som avdelningschef på KF Fastigheter i två år. 2010 tillträdde hon som VD för Strängbetong.

Charlotte Bergman är sedan 2013 styrelseledamot i Anders J Ahlström Fastighets AB och var också ledamot i Vecturas styrelse fram till försäljningen till SWECO 2013.

– ELU är ett av marknadens starkaste teknikkonsultbolag med mycket gott renommé och ett starkt varumärke. Jag ser fram emot att få vara med och utveckla ELU vidare, säger Charlotte Bergman.

För mer information kontakta:

Charlotte Bergman, tillträdande VD ELU Konsult AB
Tel: 0703-15 78 95

Åsa Söderström Jerring, Styrelseordförande
Tel: 070-696 22 30