Arpeggio

Götaälvbron invigdes 1939 och är bärighetsmässigt utdömd, och ska ersättas med en ny öppningsbar bro över älven. Den nya Hisingsbron ska förbinda centrala Göteborg med Hisingen, och ska stå färdig till Göteborgs 400-årsjubileum 2021.

Trafikkontoret i Göteborg arrangerade 2013 en arkitekttävling för utformning och gestaltning av den nya bron över älven, och ELU ingick i det vinnande teamet tillsammans med Dissing+Weitling, Leonhardt, Andrä und Partner och ljusarkitektur. Göteborgs Stad ville ha ett nytt landmärke i det centrala läget, där omfattande stadsutveckling väntar de kommande åren.

Det vinnande förslaget fick namnet Arpeggio, då bron ska upplevas svävande med få beröringspunkter med vattenytan. Arpeggio är ett musikaliskt spelsätt som innebär att ackord bryts och spelas ton för ton, istället för att spelas alla toner i ackordet samtidigt. Inledningen av Led Zeppelins ”Stairway to heaven” spelas på det sättet, och därav kopplingen till en lyftbro.

Arpeggio är delen av Hisingsbron över älven, och omfattar ca 440 meter bro. Överbyggnaden är en samverkanskonstruktion med tre stållådor och en gemensam betongplatta. Pyloner och mellanliggande tvärbalkar är i stål, bortsett från nedre delen av pylonerna som är i betong. Lyftspannet utförs i stål. Under farleden mellan pylonparen löper kulvertar, som möjliggör att man kan ta sig invändigt från landfäste till landfäste.
ELU ska tillsammans LAP ta fram konstruktionsredovisning för en utförandeentreprenad, som ingår i totalentreprenaden för hela Hisingsbron. ELU ansvarar för underbyggnad inklusive grundläggning, pyloner, tvärbalkar, lyftspann, lyftmaskineri, inredning i pyloner och tvärbalkar, trapptorn, kajkonstruktioner, samt delar av räcken och barriärer. LAP ansvarar för överbyggnaden.

All modellering kommer att utföras i 3D.

Uppdragsledare för konstruktionsarbetet är Magnus Kollén, och uppdraget förväntas pågå till sommaren 2016.