Hoppa till innehåll

Konstruktivt partnerskap – ELUs samarbete med högskolor

På ELU har vi sedan slutet av 2000-talet aktivt samarbetat med flera högskolor runt om i Sverige, inklusive Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) och Chalmers Tekniska Högskola. Detta samarbete syftar till att stärka vår tekniska kompetens och driva branschutvecklingen framåt.

Samarbete med ömsesidigt utbyte

Samarbetet fördjupades 2009 med ELUs då nytillträdde FoU-chef Costin Pacoste som adjungerad professor vid KTHs avdelning för bro- och stålbyggnad. På högskolan fick studenterna lära känna både Costin och ELU när Costin undervisade i grunderna i Finita elementmetoden – ett idag etablerat verktyg för konstruktörer. ELU har även varit delaktiga i forskningsprojekt och haft flera doktorander på både KTH och Chalmers. Dessa doktorander har bland annat arbetat med dynamisk respons av broar för höghastighetståg och optimering av broar med fokus på kostnad och miljöpåverkan.

Vårt engagemang i forskningssamarbeten och utbildningsinitiativ är en nyckelkomponent i vår affärsplan.

Mattias Grauers, VD på ELU

Idag har ELU medarbetarna Abbas Zangeneh Kamali, Anders Beijer-Lundberg och Christoffer Svedholm som adjungerade vid KTH och Chalmers. Deras bidrag innefattar undervisning, forskningsansökningar och pågående forskningsprojekt, samtidigt som de tillför värdefull praktisk erfarenhet för forskningen och utbildningen på högskolorna.

Att vara närvarande på KTH och Chalmers ger oss inte bara tillgång till de senaste forskningsrönen, utan också en möjlighet att påverka och driva utvecklingen inom vårt område. Det stärker vår kompetens och vårt varumärke som en ledande teknikkonsult.” – Christoffer Svedholm, teknikutvecklingsansvarig på ELU.

Fördelar med samarbetet

Genom att ha närvarande gästforskare och adjungerade professorer på KTH och Chalmers, får vi på ELU tillgång till de samlade forskningsframstegen i Sverige, vilket ytterligare stärker den spetskompetens som finns på ELU. Som ett resultat av dessa ansträngningar har ELU idag flera specialister med konstruktörsbakgrund, vilket är högt värderat av våra kunder när komplexa frågeställningar uppstår i våra projekt. Därtill utgör även samarbetet med högskolorna ett värdefullt sätt att synliggöra ELUs arbete och varumärke för studenterna.

Exjobb och teknikutveckling

ELU arbetar även aktivt med examensarbeten (exjobb) som en del av vår teknikutveckling. Exjobben är viktiga för att utforska nya idéer och tekniker, och de bidrar till att utveckla våra medarbetares kompetens. Detta är även en strategisk satsning för att säkerställa att ELU fortsätter att vara i framkant inom teknik och innovation.

Aktuella initiativ och projekt

ELU planerar att starta ytterligare en industridoktorand på Chalmers, vilket vi hoppas kommer att stärka vårt renommé som en tekniskt framstående aktör inom samhällsbyggandet. Därtill är vi för närvarande engagerade i flera spännande initiativ och projekt via högskolorna. Ett exempel är kursen ”Structural Concrete” vid Chalmers, där Christoffer Svedholm håller föreläsningar och övningar om FEM-projekt, vilket ger studenterna praktisk och teoretisk kunskap.

Vi är också involverade i en forskningsansökan tillsammans med Chalmers, NTNU och Statens vegvesen. Projektet fokuserar på att optimera befintliga konstruktioner genom att utveckla en metodik för objektspecifik dynamisk förstoringsfaktor, vilket kan leda till att höja bärighetsklassen för korta broar utan förstärkning. Projektet har rekommenderats för finansiering och väntar på godkännande från Trafikverket.

Vårt engagemang i forskningssamarbeten och utbildningsinitiativ är en nyckelkomponent i vår affärsplan. Det gör att vi kan erbjuda de bästa lösningarna till våra kunder och fortsätta växa som ett innovativt företag.” – Mattias Grauers, VD på ELU.

ELUs starka band till akademin och vår kontinuerliga satsning på forskning och utbildning gör oss till en dynamisk och framstående aktör inom teknikkonsultbranschen. Vi ser fram emot att fortsätta utveckla oss själva och branschen genom vårt engagemang för människor och miljöer.