Hej alla studenter!

ELU är ett företag som växer organiskt och årligen anställer ett antal nyutexaminerade konstruktörer. Varje år tar vi emot studenter som får möjlighet att skriva sitt examensarbete hos oss. Vi ger dig rätt förutsättningar och stöttning genom processens gång! Nedan besvarar vår teknikutvecklings-ansvariga, Christoffer Svedholm, några frågor om exjobbsmöjligheterna hos oss.

Vad vill vi uppnå genom att erbjuda exjobbsmöjligheter på ELU till studenter?
-Genom att erbjuda exjobb har vi möjlighet att nå ut till studenterna och ta del av deras kunskap. Exjobb är ett bra sätt för studenten att lära känna oss och vi studenten. Utöver detta har vi möjlighet att under 10 – 20 veckor fördjupa oss i en teknikfråga som är viktig för någon av våra avdelningar. På hemsidan finns ett antal förslag på ämnen med frågeställningar som är kopplade till pågående projekt.

Vilka har möjlighet att skriva exjobb på ELU? Utbildningsbakgrund tex
-Vi är intresserade av exjobb som gynnar vår projekteringsprocess inom bygg, anläggning, geoteknik eller marin. Lämplig utbildningsbakgrund är pågående utbildning för högskole-, kandidat- eller masterexamen inom konstruktionsteknik eller geoteknik. Vi är även intresserade av att medverka i projekt vid yrkesutbildningar. För de mer beräkningsintensiva projekten ser vi gärna att det är studenter som skriver examensarbete för masterexamen.

Vilka är dina bästa tips till studenter som är intresserade av att skriva exjobb på ELU?
-Ett bra första steg är att besöka vår monter i samband med arbetsmarknadsdagar på KTH, Chalmers eller LTH. Det finns även möjlighet att besöka oss i samband med öppet hus som brukar anordnas under våren. Vid båda dessa tillfällen finns bra möjligheter att diskutera sina tankar och idéer kring exjobbet. Sedan är det bara att skicka in en ansökan!

Är du intresserad av att skriva exjobb hos oss? Läs mer genom att klicka här!

Läs Jenny Berglunds resa från exjobb till eluit genom att klicka här!