Hoppa till innehåll

Från exjobb till Eluit – Möt vår kollega Jenny Berglund

Nyfikenheten och teknikintresset fick Jenny att söka sig till ELU när det var dags att skriva exjobb under masterutbildningen på Chalmers. Under exjobbet fick hon möjlighet att lära känna ELU från insidan vilket ledde till att hon sökte jobb på ELUs anläggningsavdelning i Göteborg efter sin examen. Idag är Jenny en av våra uppskattade kollegor, och vi passade på att intervjua henne om exjobbet som så småningom ledde fram till en anställning.

Hur kom du först kontakt med ELU?

– Första gången jag kom i kontakt med ELU var när jag sökte sommarjobb. Jag hade två bekanta från studierna som jobbat här på somrarna och som trivdes bra. Träffade även ELU på studentkvällar och arbetsmarknadsmässor under den tidiga studietiden.

Vad var det som lockade med att skriva exjobb hos ELU?

– Vi var både nyfikna på ELU som företag samt att den frågeställning som presenterades lät intressant och innehöll de moment vi ville jobba vidare med. Vi ville fördjupa oss inom betong, FEM-beräkningar i Abaqus och programmering vilket vi kunde göra allt av inom uppgiften.

Vad handlade ditt exjobb om? Vad var roligast och vad var mest utmanande med exjobbet?

– Examensarbetet handlade om loop-armering i ramhörn med särskilt fokus på anläggningskonstruktioner, som vanligtvis har stora dimensioner och flera lager armering. Vi jobbade hårt för att ta fram en FEM-modell som beskrev interaktionen mellan betongen och armeringen tillräckligt bra för att kunna fånga verkningssättet som ramhörnet utsätts för med looparmering. Det var väldigt spännande att verifiera modellen med tidigare utförda försök, där vi även tog fram ett script för att enkelt kunna justera dimensionerna och armeringsmängden. Därefter skalade vi upp dimensioner och armeringsmängd.

I efterhand var bland det roligaste också att bli uppmärksammad av Svenska betongföreningen, för bästa examensarbete inom betongsområdet. Det var oväntat men ett bevis på att man fått till något bra.

Det mest utmanande var däremot att begränsa exjobbet.

Vad var din upplevelse av att skriva exjobb hos ELU?

– Jag hade en väldigt positiv upplevelse från framför allt två synvinklar. Man fick en inblick i hur det är att jobba på ett företag som ELU med avseende på vilka projekt de jobbade med, hur samarbetet mellan kollegor fungerar, arbetskultur m.m. Sen var det även fördelaktigt eftersom vi kunde ha tät och smidig kommunikation med vår handledare Christoffer samt utföra våra FEM-beräkningar på datorer med rätt program och bra kapacitet. Det hade givetvis gått på skolan också men med trixet att hitta lediga datorer och tider i datorsalarna.

Är du intresserad av att söka exjobb hos oss?

Genom att skriva exjobb på ELU får du möjlighet att testa dina kunskaper och prova nya idéer i praktiken. Dessutom skapar du nya kontakter och får uppleva ELU som arbetsplats.

Examensarbete på ELU