Hoppa till innehåll

Unikt rivningslov för historiska Havrekvarnen

Havrekvarnen på Kvarnholmen i Nacka byggdes 1928 av Kooperativa förbundet (KF). Det var Sveriges första exempel på funktionalistisk industriarkitektur, och fick därför den starkaste skyddsklassningen en byggnad kan få – byggnadsminne. Under sin storhetstid var kvarnen hjärtat i produktionen av havregryn i Sverige, men när tillverkningen flyttade vidare på 1980-talet började kvarnen att förfalla. Det tar oss till det historiska uppdrag som ELU Konsult varit högst delaktig i för att åter väcka liv i Havrekvarnen.

ELUs uppdrag

Tillsammans med byggherren KUAB, en hängiven byggnadsantikvarie från Kulturbyggnadsbyrån och en arkitekt från Nyréns har ELU varit med och räddat den historiska byggnaden och gett den ett nytt syfte som kontorslokaler. Målet var att få Havrekvarnen att gå från ett förfallet byggnadsminne till att bli en blomstrande del av Nackas moderna arkitektur.

En unik utmaning – rivningslov för ett byggnadsminne

Arbetet med att rädda den förfallna kvarnen påbörjades tyvärr för sent, när omfattande skador redan var ett faktum. Då kom en näst intill världsunik dom: Byggherren KUAB fick rivningslov – för ett byggnadsminne. Dock med villkoret att en exakt replika av kvarnen skulle uppföras på samma plats, ett uppdrag med höga krav på teknisk kunskap och expertis.

Arbetet med Havrekvarnen på Kvarnholmen är ett bevis på vad som är möjligt när vilja och expertis förenas för att bevara ett kulturarv.

Daniel Nilsson, på ELU Konsult.

Här spelade ELU Konsult en av de centrala rollerna, från det första skissarbetet till färdigställandet av det nya huset. Uppdraget inkluderade flertalet utredningar samt att ta fram handling för rivning och återuppförande där alla komponenter behövde samspela med de bevarade delarna av byggnaden.

– Den största utmaningen var att gestalta den ursprungliga byggnaden från 1928, samtidigt som dagens byggnadstekniska krav skulle uppfyllas. Vi hade ett nära samarbete med byggnadsantikvarien för att säkerställa att Havrekvarnen skulle efterlikna originalet så mycket som möjligt, säger Daniel Nilsson, på ELU Konsult.

Resultatet – återuppståndelse av Havrekvarnen

Havrekvarnen står nu klar och är en fulländad rekonstruktion av sitt forna jag. Nio nitade plåtsilos har bevarats, ett trapphus och en vägg har räddats från förstörelse, medan resten av byggnaden har byggts upp på nytt. Inredningsmässigt har så mycket som möjligt från den tidigare byggnaden bevarats. Fönsterbågarna och trappräckena lyftes ut, restaurerades och återinstallerades. Flera delar från de ursprungliga tillverkningsprocesserna under kvarnens glansdagar har placerats för beskådning inne i byggnaden. Även sprinklerrör har restaurerats och hängts upp som en arkitektonisk detalj.

Ny början som kontorslokaler

Havrekvarnen kommer framöver att hyras ut som moderna kontorslokaler och på så sätt fortsätta vara en levande del av Nackas arkitektoniska landskap.

– Arbetet med Havrekvarnen på Kvarnholmen är ett bevis på vad som är möjligt när vilja och expertis förenas för att bevara ett kulturarv. Vi är stolta över att ha varit en del av projektet och ser fram emot att se Havrekvarnen åter bli en aktiv del av Nacka, säger Daniel Nilsson, på ELU Konsult.

Fakta

Projekterings-/byggtid: 2016-2022
Beställare: KUAB
Teknisk omfattning: Bruttoarea ca 2350 m2