Himmerfjärdsverket

Om- och tillbyggnation av reningsverk – halvera utsläppen och utöka kapaciteten

Med ökad belastning och nya, hårdare ställda krav på det vatten som släpps ut i Östersjön krävs en omfattande om- och tillbyggnation av reningsverket Himmerfjärdsverket. Ett komplext projekt som genomfördes under full drift som genom bra samarbeten över avdelningsgränserna kunde slutföras med goda resultat och stor miljönytta.

Om Himmerfjärdsverket
Himmerfjärdsverket är ett reningsverk beläget i Grödinge strax norr om Hörningsnäs i Botkyrka kommun. Reningsverket tar idag emot avloppsvatten från 350 000 människor i sju kommuner i Stockholmstrakten och drivs av Syvab.

Utmaning
Med nya och hårdare ställda krav på reningen av det vatten som släpps ut i Östersjön samt en ökad belastning från en växande befolkning krävs en omfattande om- och tillbyggnation av reningsverket. Den nya anläggningen måste vara robust och flexibel. Den ska bland annat kunna behandla läkemedelsrester samt kunna kompletteras och byggas ut när nya krav tillkommer. Byggarean på den nya utbyggnaden är 15 380 m2, fördelat på två plan.

– Himmerfjärdsverket var ett komplext projekt med många inblandade vilket ställer höga krav på samarbeten. Utmaningen var att få vattentäta kanaler och bassänger, samordning med alla installationer och maskiner, mellan prefab och platsgjutet samt av alla konstruktioner i överbyggnaden. Allt arbete i projektet genomfördes dessutom under full drift där samma flöde fortsatte att strömma in från anslutna hushåll – vilket innebär att det varje dag kommer cirka 120 000 kubikmeter vatten till anläggningen för att renas. Men tack vare ett bra samarbete över avdelningsgränserna kunde uppdraget genomföras med goda resultat och stor miljönytta, säger Stefan Engberg, Uppdragsledare på ELU.

ELUs uppdrag
ELUs uppdrag var att ta fram en bygghandling för en tillbyggnad till det befintliga reningsverket. Tillbyggnaden består av en undre del av betong, dels med platsgjutna kanaler och bassänger samt prefabricerade väggar och bjälklag som kallas underbyggnad. Den övre delen består av en stomme av stål och limträ som kläs med väggar av parocelement samt ett tak med lättelement av trä som bekläds med papp och sedum som kallas underbyggnad.

”ELU har varit tillgängliga under hela byggtiden och vi har haft korta svarstider och tillgång till bra tekniskt stöd under byggskedet – vilket har resulterat i att vi har fått en byggnad av högsta klass med en bra kvalitet rakt igenom.”

Uppdraget utfördes i en samverkansentreprenad där ELUs uppdragsgivare var Veidekke, som i sin tur var totalentreprenör åt Syvab. I projektet medverkade totalt 22 av ELUs medarbetare från Stockholmskontoret i varierande omfattning där underbyggnaden projekterades av ELUs anläggningsavdelning och överbyggnaden projekterades av byggavdelningen. Även ELUs avdelning för geoteknik har varit inblandade och då i projektets pålning, kalkpelarförstärkning, spont och schakt.

– Det råder ingen tvekan om att projektet “Nya krav för Himmerfjärdsverket” har inneburit flertalet utmaningar både när det gäller geoteknik och byggnadskonstruktion. För både Syvab som slutkund och Veidekke som samverkansentreprenör har samarbetet med ELU varit väldigt givande. Vi har haft tillgång till mycket duktiga geokonstruktörer och konstruktörer för platsgjutna konstruktioner, stål och överbyggnad. ELU har varit tillgängliga under hela byggtiden och vi har haft korta svarstider och tillgång till bra tekniskt stöd under byggskedet – vilket har resulterat i att vi har fått en byggnad av högsta klass med en bra kvalitet rakt igenom, säger Petter Björkman, projektledare på SYVAB.

Resultat
Nya Himmerfjärdsverket är planerat att stå klart för idrifttagning etappvis från första kvartalet 2024. När det nya moderniserade reningsverket står färdigt ska utsläppen i Östersjön ha halverats samtidigt som det uppnår högre kapacitet och därmed kan serva ännu fler hushåll – win win!

FAKTA
Byggstart/projektstart: Q1 202
Beställare: Veidekke
Medverkande avdelningar från ELU: Bygg, geoteknik och anläggning
Teknisk omfattning: Byggarea om 15 380 m2, fördelat på två plan