Hoppa till innehåll

Att bygga med trä – Miljöfördelarna och 6 saker att ha koll på

De senaste åren har en ökad efterfrågan på träbyggnationer, både i Sverige och internationellt, vuxit fram. Framförallt är det CO2-reducering som driver efterfrågan, men det finns också en attraktionskraft i trä som material utifrån att det är naturligt och relaterbart. Läs mer om miljöfördelarna med trä som byggmaterial, vilka utmaningar som finns och vad som är viktigt att tänka på – men också vad som behöver göras inom branschen för att träbyggnationerna ska bli mer konkurrenskraftiga.

Därför är träbyggnationer bra ur Co2-synpunkt

Trä är en förnybar resurs som binder in koldioxid under sin livstid, vilket gör det till utmärkt byggmaterial ur en CO2-synpunkt. När man sedan använder trä som byggmaterial fortsätter det nämligen att lagra koldioxid – vilket i sin tur kan bidra till att minska koldioxidavtrycket och bidra till en mer hållbar framtid. Tillverkningen kräver också mindre energi och avger mindre koldioxidutsläpp jämfört med tillverkning av andra material såsom betong och stål.

ELU har som mål att ytterligare fördjupa sin kompetens inom träbyggnad

Dels för att kunna tillmötesgå den ökade efterfrågan från kunder och dels för att kunna bli mer proaktiva och CO2-effektiva i våra lösningar.

ELU har sedan 2019 samarbetat med Limträteknik i Falun – en efterfrågad aktör inom träbyggnad med stor specialistkompetens inom området. Genom det nära samarbetet kan ELU och Limträteknik dra nytta av varandras spetskompetenser och erfarenheter för att tillsammans leverera komplexa och högkvalitativa projekt inom träbyggnad och samtidigt öka kunskapen om träbyggnation i branschen.

– Vi har sedan start haft ett framgångsrikt samarbete med ELU. De har en hög kompetens inom deras specialistområden och samtliga personer vi har varit i kontakt med under åren har varit både kompetenta, flexibla och trevliga att arbeta med, säger Magnus Emilsson, vd på Limträteknik.

Utmaningarna inom träbyggnation – låg kunskap

En av utmaningarna inom träbyggnation är risken att dåliga träprojekt byggs på grund av bristande kunskap hos de som är involverade. Detta kan i sin tur leda till att träbyggnation i sig får ett dåligt rykte och att det blir svårare att övertyga uppdragsgivare om fördelarna med att bygga i trä. Genom att öka kunskapen om träbyggnation kan man minska risken för skador och få fler att välja trä som material – och på så sätt uppnå fler CO2-vänliga konstruktioner.

Det sämsta för miljön är såklart att rätta till genom att riva och bygga om en konstruktion, eftersom det kräver mycket resurser och energi.

Johan Karlsson, avdelningschef på ELU

– Trämaterial är egentligen varken dyrare eller sämre än andra material – det är bara ytterligare en valmöjlighet. Det handlar om efterfrågan, det vill säga ju mer träbyggnationer som görs desto bättre pris kommer det att bli, säger Magnus Emilsson, vd på Limträteknik.

Viktigt att tänka på – trä är ett flexibelt material, på gott och ont

En viktig aspekt att tänka på med träkonstruktion är att det krävs en annan typ av projektering jämfört med andra material. Till skillnad från betong och stål har trä olika egenskaper i olika riktningar på grund av dess fiberriktningar. Detta innebär att det finns mycket att tänka på och komma ihåg när man bygger med trä. Materialet är alltså mycket flexibelt och det är därför viktigt att ha kunskap om hur man bygger med trä på bästa sätt för att förhindra och lösa eventuella problem som kan uppstå.

Material – och transporteffektivitet minskar klimatpåverkan

När det gäller klimatbelastningen i byggnadsprojekt är det oftast stommen och de bärande delarna som står för en stor del. Stora byggnader, såsom kontor och bostadshus, har i många fall stora CO2-utsläpp på grund av transport och komfort. Det är därför viktigt att tänka på hur man kan vara så material- och transporteffektiv som möjligt för att minska klimatpåverkan.  Vid transport av trä är en stor fördel att vi har mycket av det råmaterialet i Sverige vilket innebär att koldioxidutsläppen kan bli mindre till följd av att resvägen blir kortare.

Tillfällen då trä inte bör användas

Vad gäller materialval så finns det också tillfällen då trä inte bör användas, som till exempel vid konstruktioner under marknivå där fukten gör att betong istället är att föredra för att uppnå en hållbar konstruktion.

– Det sämsta för miljön är såklart att rätta till genom att riva och bygga om en konstruktion, eftersom det kräver mycket resurser och energi. Därför är det viktigt att man gör rätt val redan från början när man planerar och konstruerar en byggnad för att minimera dess klimatpåverkan, säger Johan Karlsson, avdelningschef på ELU.

Ökad utbildning för konkurrenskraftigt träbyggande

En av de största utmaningarna inom träbyggande är som tidigare nämnt kunskapsbristen, både hos konstruktörer och entreprenörer. Idag är trä nämligen något dyrare, vilket inte beror på materialet i sig utan på brist på kunskap som leder till riskpåslag i alla led. Det krävs med andra ord en omställning i hela byggbranschen för att trä ska bli helt kostnadsneutralt, och det kan ta tid. Det är också svårt att konkurrera med andra material eftersom det är en ny teknik och det finns en brist på erfarenhet och kunskap i branschen. Men med ökad utbildning och erfarenhet kommer kunskapsnivån att höjas och träbyggandet kommer att bli mer konkurrenskraftigt.

– Det pågår en hel del förbättringar men det finns fortsatt en brist på ingenjörer i Sverige med lång erfarenhet av trä. Visserligen blir det fler och fler av oss som får mer kunskap, men det krävs ändå att fler kommer in i branschen. Förutom relevant utbildning är det också viktigt med praktisk erfarenhet för att utvecklas som ingenjör och arbeta med trä. Vi ser dock att det i takt med att träbyggnationer blir allt vanligare så tillkommer det också mer litteratur och exempel att ta del av, så att det blir lättare att lära sig och tillämpa informationen, säger Magnus Emilsson, vd på Limträteknik.

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att träbyggande är en hållbar och miljövänlig metod som blir alltmer populär. Det finns utmaningar som måste övervinnas, men med rätt kunskap och erfarenhet kan vi förvänta oss en lysande framtid för träbyggande.

Exempel på projekt inom träbyggnad med ELU och Limträteknik

  • Treehouse – Bostäder i Sundbyberg, Stockholm. ELU har projekterat grundläggning och platsgjutna delar.
  • Mälarterrassen – Restaurang i Slussen, Stockholm. ELU har projekterat byggnaden inklusive överbyggnad av trä med expertstöd från Limträteknik.
  • Himmerfjärdsverket – Reningsverk i Botkyrka Kommun. ELU har projekterat anläggningen inklusive överbyggnad av trä med expertstöd från Limträteknik.

Är du intresserad av att veta mer om hur träbyggnationer kan minska CO2-avtryck? Kontakta Linda Jakobsson, konstruktör på ELU, på linda.jakobsson@elu.se för att få expertinsikter och råd om träbyggnad!

Läs mer om projekt inom träbyggnad

Spana in vårt projekt Himmerfjärdsverket!

Himmerfjärdsverket