Nya Skurubron

ELU har tillsammans med arkitekten Dissing+Weitling från Danmark och konstruktionsföretaget Leonhardt, Andrä und Partner Tyskland vunnit tävlingen om nya Skurubron.

Tävlingens syfte var att få fram ett utformningsförslag för en ny broförbindelse för regional trafik över Skurusundet. Förutsättningarna var att den nya bron ska vara av hög konstnärlig och arkitektonisk kvalitet och fungera tillsammans med befintlig bro och omgivande kultur- och naturlandskap. Tävlingen arrangeras av Trafikverket i samarbete med Nacka kommun och Sveriges Arkitekter.