Nordic Geotechnical Meeting

Nordic Geotechnical Meeting 2016 äger rum i Reykjavik mellan 25-27 maj. Jimmie Andersson och Gary Axelsson har inför konferensen skrivit en artikel ”Reliability analysis of pile groups based on dynamic pile testing” som kommer att presenteras av de själva under konferansen den 27e maj.

För mer information om NGM 2016 se hemsida