Jens och Henrik mottar stipendie för bästa examensarbete

ELU gratulerar sina medarbetare Jens Håkansson och Henrik Wallerman som på stålbyggnadsdagen 2015-11-12 mottog Stålbyggnadsinstitutets stipendie för årets bästa examensarbete inom stålbyggnad.

Titeln på examensarbetat är Finite Element Design of Orthotropic Steel Bridge Decks och i arbetet utforskades möjligheten att FE-modellera ortotropa ståldäck med hjälp av en ekvivalentplatta istället för detaljerad modellering. Dessutom undersöktes möjligheten att modellera stålelement i tvärsnittsklass 4 genom att reducera bort material i FE-modellen.

Läs mer som SBI:s utmärkelser på deras hemsida.