Nya Göta älvsbron

Den befintliga Göta älvbron i Göteborg är utdömd och ska ersättas av en ny bro över älven senast år 2020.

Utformningen av den nya bron ska bestämmas i en gestaltningstävling, där ELU deltar i ett av fem kvalificerade lag. ELU tävlar tillsammans med Dissing+Weitling, Leonhardt Andrä und Partner och Ljusarkitektur.

Bron ska ha en fri höjd över farleden på 12 m, ha en bredd på 30 m, vara öppningsbar, överbrygga farled i Göta älv och rymma kollektivtrafik inklusive spårväg, fordonstrafik och separerade stråk för gång- och cykeltrafikanter.

Tävlingen avslutas i oktober, byggstart är planerad till år 2015 och byggkostnaden är bedömd till en miljard kronor.

Läs artikeln på GP’s hemsida.