Hoppa till innehåll

Trafikplats Häggvik

Trafikplats Häggvik utgör E4 Uppsalavägens anslutningen till Förbifart Stockholm som skall knyta ihop södra och norra Stockholm, samt möjliggöra att i tunnel passera Stockholm i stället för som nu, på Essingeleden. Av vägens 21 km går drygt 18 km i tunnel.

Projektet Trafikplats Häggvik består av två stycken 260 m långa betongtunnlar, fyra broar samt ett antal stödmurar. I och med att trafiken på E4 Uppsalavägen ska kunna passera förbi under hela byggtiden, så krävs ett antal stora trafikomläggningar för att kunna korsa vägen med nya konstruktioner.

ELUs uppdrag består i att utifrån förfrågningsunderlaget, enbart levererade som 3D modeller, ta fram förslags- och bygghandlingar för permanenta konstruktioner. Uppdraget är ett samarbete mellan alla ELUs anläggningsavdelningar i Malmö, Göteborg och Stockholm.

Det som gör uppdraget speciellt, förutom den stora volymen betongkonstruktioner, är att uppdraget bedrivs som ett BIM-uppdrag. Merparten av bygghandlingsinformation levereras enbart som 3D-modeller enligt ELUs Leveransplattform. För uppdraget används Autodesk Civil 3D, Autocad, Navisworks samt Tekla Structures. Till NCC levereras förutom informationsmodeller även modeller i originalformat (Tekla Structures), så att NCC själva kan göra enklare ritningar på de snitt som de själva anser vara till hjälp för produktionen. Att entreprenören själv kan välja vad som skall visas på de förenklade ritningarna spar både tid och pengar för projektet. Arbetssättet ställer dock höga krav på modellens kvalitet och att modellen är strukturerad på ett sätt som underlättar entreprenörens arbete. Strukturen har tagits fram tillsammans med NCC och Trafikverket.

Målsättningen har även varit att ha så hög prefabriceringsgrad som möjligt på armeringen, framför allt för tunnelrören. Det har underlättats i och med användandet av 3D modeller.

Entreprenadtiden beräknas till fem år, med start 2016.

Fakta

Byggherre:
Trafikverket
Beställare:
NCC Construction Sverige AB