Hoppa till innehåll

KV Uarda – En del av Arenastaden

Nybyggnad av Vattenfalls nya huvudkontor på totalt 56 000 kvm BTA med plats för 2200 personer och 160 garageplatser.

Byggnaden är upp till 15 våningar respekive 60 meter hög och konstruerad med en prefabricerad betong- och stålstomme. Ytterväggen är utformad som ”hål i mur” med en sandwishkonstruktion i betong, grafitisolering och fasadglas. Den är både bärande och stomstabiliserande.

Källarvåningens bottenplatta ligger ca två meter under grundvattenytan och är delvis förankrad med dragstag. Geologin i området utgörs av en gammal sjöbotten med mycket lös lera och artesiskt grundvatten.

ELU:s uppdrag har utgjorts av konstruktions- och geoteknikprojektering, från systemhandlingsskedet till färdiga relationshandlingar. Det har inneburit att ta fram systemhandling för stommen, bygghandling för den pålade grundläggningen med platsgjuten bottenplatta och bygghandling för stomkompletteringen. Omfattande geotekniska utredningar och kontroller har utförts under byggets gång för att säkerställa pålningsresultatet samt slänt- och schaktstabiliteten.

Fastigheten tilldelades ”European Green Building Award 2012” för sin låga energi- och resursanvändning samt för den höga tekniska standarden och har certifierats enligt Miljöbyggnad Guld. Energiförbrukning ligger under 50 kilowattimmar per kvm och år.

Fakta

Byggherre:
Fabege AB
Entreprenör:
Peab AB
Arkitekt:
Archus Arkitekter
Beställare:
Peab AB