december 2022

Västkustbanan, dubbelspårs-utbyggnad

2022-12-12

Mellan Ängelholm station och strax söder om Maria station byggs 24 km dubbelspår. Sträckan, som tidigare varit en stor flaskhals...

Läs mer

Trafikplats Vega

2019-05-17

Trafikplats Vega var ett samarbete mellan Trafikverket och Haninge kommun för att kunna möjliggöra kommunens planer för den nya stadsdelen...

Läs mer

Trafikplats Häggvik

2019-05-17

Trafikplats Häggvik utgör E4 Uppsalavägens anslutningen till Förbifart Stockholm som skall knyta ihop södra och norra Stockholm, samt möjliggöra att...

Läs mer

Västberga allé

2018-08-29

Stockholm har fått ett nytt smycke inom infrastrukturen vid Västberga Allé. Här har en ny bågbro i stål växt fram...

Läs mer

Nya Slussen

2015-01-23

Vi står inför en historisk händelse som inträffar med 80 till 100 års mellanrum. Nu är det dags igen. Slussen...

Läs mer

Trafikplats Rinkeby, E18 Hjulsta-Kista

2014-02-21

Veidekke Entreprenad har på uppdrag av Trafikverket anlagt en ny trafikplats vid Rinkeby i Stockholm. Bland annat har 12 st nya...

Läs mer

Motalabron

2013-12-08

Den 9 oktober 2013 var det dags för kunglig invigning av den nya Motalabron där ELU stått som konstruktör. Motalabron, som...

Läs mer

Väg 50 Motala-Mjölby

2013-07-13

Väg 50 i Östergötland har fått en ny sträckning mellan Motala och Mjölby. 28 km till största delen motorväg innebär...

Läs mer

Stallbackabron

2010-08-18

Efter att man under våren 2005 upptäckt en lång, genomgående spricka där all armering var av i Stallbackabrons farbaneplatta, startade...

Läs mer

Husbybron

2003-01-30

Den gamla bron över Dalälven vid Husby kyrka uppfördes 1928 var ett unikt exempel på 1920-talets brobyggnadsteknik och den estetiska utformningen var tilltalande. Bron...

Läs mer

Ekshärad fackverksbro

2001-10-23

Klarälvsdalens miljövärden är av riksintresse och området kring Ekshärads kyrka med anor från 1600-talet är extra känsligt. Väg 932 som passerar strax intill har...

Läs mer