december 2010

Järnvägsbro över Nyköpingsån

2010-12-09

Den gamla järnvägsbron över Nyköpingsån togs i bruk 1910 och var utförd som en nitad fackverksbro i stål. När det...

Läs mer

Lännabanan

2003-02-18

Den nya bron över E4:an ingår i Lännabanan som är en återstående del av det stora smalspårsnätet i Roslagen. Detta järnvägsnät förband bland annat Norrtälje,...

Läs mer

Bro över Gideälven

2002-02-21

Botniabanan AB fick i uppdrag av staten att bygga Botniabanan – en järnväg som dras från Nyland, norr om Kramfors, via Örnsköldsvik...

Läs mer

Järnvägsbro över Stäksundet

2000-02-18

1878 byggdes järnvägsspåret mellan Kallhäll och Kungsängen nordväst om Stockholm. Sträckan är idag ett av Sveriges mest trafikerade enkelspår varför...

Läs mer