June 2022

Urban Escape

2022-06-23

Kvarteret kring Gallerian i centrala Stockholm har genomgått en transformation och inrymmer nu utöver Gallerian några av Sveriges modernaste kontorslokaler...

Läs mer

Kv Pelaren

2022-06-23

Kv Pelaren har blivit ett nytt landmärke i den framväxande stadsdelen Söderstaden.

Läs mer

Pyramiden 4

2022-06-23

Lokalerna i Pyramiden 4 blev vis färdigställandet 2018 utsedda till Sveriges snyggaste kontor. Ekologisk hållbarhet var och är ledordet både...

Läs mer

Brinkskolan

2022-06-23

I området Östra Vallabrink i Täby har ELU konstruerat en helt ny F-6 skola och förskola för 500 elever som...

Läs mer

Kv Uarda 6

2022-06-23

I Arenastaden i Solna har Fabege låtit uppföra ett nybyggt kontorshus på 24 000 m² BTA som stod färdigt 2017...

Läs mer

Bobergsskolan

2021-04-15

Bobergsskolan är en F-9-skola i ett område med stora kulturhistoriska värden i det miljöprofilerade området Norra Djurgårdsstaden i Stockholm. Utsågs...

Läs mer

Studenthuset Frescati

2015-11-12

Universitetets nya byggnad Studenthuset är ett elegant tillskott till skolans befintliga byggnader och ska bland annat utgöra en samlingspunkt för...

Läs mer

Segerstedthuset

2015-11-05

Segerstedhuset byggdes för Uppsala universitet som en utökning av skolan. ELU har varit med genom alla skedena och projekteringen har utförts i...

Läs mer

VHC

2015-11-03

VHC – Veterinärmedicinskt och husdjursvetenskapligt centrum ligger beläget i Uppsala och är ett samlingscentrum för djurvård i världsklass. År 2015...

Läs mer