May 2020

Skytteskolan

2020-05-08

ELU har uppdraget som huvudkonstruktör för Skytteskolan – en av Göteborgs största nya grundskolor. Skolan är en F-9-skola och kommer...

Läs mer

Platinan

2019-10-17

Våren 2022 ska Platinan stå klart och är tänkt som en samlingsplats med 60.000 kvm hotell, kontor och eventytor. Den...

Läs mer

Göteborgs Krematorium

2019-08-19

För att möta ett växande behov har krematoriet på Kvibergs kyrkogård byggts ut. Svenska Kyrkan utlyste en tävling där arkitektbyrån...

Läs mer

Arpeggio, nya Hisingsbron

2018-08-29

Göteborg växer, och ambitionerna för de kommande årens stadsutveckling är högt ställda. När den nya bron över Göta älv skulle...

Läs mer