May 2019

FSE209 Huvudtunnel Skärholmen

2019-05-17

Förbifart Stockholm skall knyta ihop södra och norra Stockholm, samt möjliggöra att i tunnel passera Stockholm i stället för som...

Läs mer

Trafikplats Vega

2019-05-17

Trafikplats Vega var ett samarbete mellan Trafikverket och Haninge kommun för att kunna möjliggöra kommunens planer för den nya stadsdelen...

Läs mer

Trafikplats Häggvik

2019-05-17

Trafikplats Häggvik utgör E4 Uppsalavägens anslutningen till Förbifart Stockholm som skall knyta ihop södra och norra Stockholm, samt möjliggöra att...

Läs mer

Nya Slussen

2015-01-23

Vi står inför en historisk händelse som inträffar med 80 till 100 års mellanrum. Nu är det dags igen. Slussen...

Läs mer