Ulvsundadepån, Tvärbanans utbyggnad

I och med utbyggnaden av tvärbanan från Alvik vidare norrut mot Solna station erfordrades en ny depå med uppställningsplatser för spårvagnar och ett flertal funktioner för underhåll. Inom området har flera industriverksamheter bedrivits under främst 1900-talet vilket resulterat i ställvis förorenade jordlager.

Skriv ut