Positionering av flotte inför inspektion vid Kungshamn.

Sotenäs

Under två år genomför ELU inspektioner och tillståndsbedömningar för ett urval av Sotenäs kommuns kajer. Syftet med inspektionerna är att fastställa aktuellt tillstånd och funktionalitet. Kajkonstruktionerna är allt från stenmurskajer till betongdäckskajer byggda under första halvan av 1900-talet. Kajerna är belägna i Smögen, Kungshamn, Hovenäset, Hunnebostrand, Malmön och Väjern.

Ladda ner PDF Skriv ut