Resecentrum Korsvägen

Vid Göteborgs kollektivtrafik-knutpunkt Korsvägen ska Resecentrum Korsvägen uppföras. Byggnaden kommer utgöra entré till mittuppgången på Västlänkens Station Korsvägen och inrymma café, butik, vänthall m.m. Den totala byggnadsytan är ca 1100m2 fördelat på källare och entréplan.

Skriv ut