Platinan

Våren 2022 stod Platinan klar och är nu en samlingsplats med 60.000 kvm hotell, kontor och eventytor. Den unika byggnaden är en del av stadens vision om den nya Älvstaden och ligger precis intill brofästet av den nya Hisingsbron.

Skriv ut