ELU Slussen

Fornlämningar i Rysstigarschaktet vid Södermalmstorg

Kommentarer inaktiverade.