Kv Uarda 6

I Arenastaden i Solna har Fabege låtit uppföra ett nybyggt kontorshus på 24 000 m² BTA som stod färdigt 2017 med PEAB som totalentreprenör.

Skriv ut