Frösunda front

Kvarteret Hilton 3 ligger i Solna stad i stadsdelen Frösunda. Området som tidigare nyttjats av armén började bebyggas med bostäder och kontor i början på 90-talet. Kontorshusen ligger utefter E4:an och fungerar som en bullerskärm för den bakomliggande bostadsbebyggelsen. Projektet omfattar ca 20 000 m² ljus kontorsyta i tre huskroppar sammanbundna med en transparent enkel bro.

Skriv ut