November 2022

Kv Poolen – Solna simhall

2022-11-16

I Arenastadens östra delar utgör Kv Poolen ett unikt landmärke, där kontor och simhall inryms under ett och samma tak.

Läs mer

Kistagrenen KG40

2022-11-16

Kistagrenen är en utbyggnad av tvärbanan i Stockholm. Det är en tvärförbindelse som ska ge kortare restider, binda ihop olika...

Läs mer

FUT Gullmarsplan

2022-11-16

Stockholmsregionen växer för varje år, och behovet av nya bostäder och transport- och kommunikationslösningar likaså. Som ett led i detta...

Läs mer

Himmerfjärdsverket

2022-11-16

Himmerfjärdsverket är ett större avloppsreningsverk som ligger vid Himmerfjärden söder om Stockholm. I samband med en omfattande ombyggnation har ELU...

Läs mer

Lilla Lindingöbron

2022-11-16

ELU har på uppdrag av Implenia Sverige AB konstruerat och upprättat arbetshandlingar för Lilla Lidingöbron inom ramen för en totalentreprenad....

Läs mer

Tullgarnsbron

2022-09-22

Tullgarnsbron planeras knyta samman bostadsområden i Kungsängen med Studenternas idrottsplats, Stadsträdgården och Akademiska sjukhuset, och blir därför en viktig länk...

Läs mer

Urban Escape

2022-06-23

Kvarteret kring Gallerian i centrala Stockholm har genomgått en transformation och inrymmer nu utöver Gallerian några av Sveriges modernaste kontorslokaler...

Läs mer

Kv Pelaren

2022-06-23

Kv Pelaren har blivit ett nytt landmärke i den framväxande stadsdelen Söderstaden.

Läs mer

Rallaren och Stinsen

2022-06-23

Nybyggnad av två bostadskvarter med 141+116 lägenheter vid Blåsut i Stockholm. Det är en del av Söderstaden som är ett...

Läs mer