June 2022

Urban Escape

2022-06-23

Kvarteret kring Gallerian i centrala Stockholm har genomgått en transformation och inrymmer nu utöver Gallerian några av Sveriges modernaste kontorslokaler...

Läs mer

Kv Pelaren

2022-06-23

Kv Pelaren har blivit ett nytt landmärke i den framväxande stadsdelen Söderstaden.

Läs mer

Rallaren och Stinsen

2022-06-23

Nybyggnad av två bostadskvarter med 141+116 lägenheter vid Blåsut i Stockholm. Det är en del av Söderstaden som är ett...

Läs mer

Pyramiden 4

2022-06-23

Lokalerna i Pyramiden 4 blev vis färdigställandet 2018 utsedda till Sveriges snyggaste kontor. Ekologisk hållbarhet var och är ledordet både...

Läs mer

Brinkskolan

2022-06-23

I området Östra Vallabrink i Täby har ELU konstruerat en helt ny F-6 skola och förskola för 500 elever som...

Läs mer

Kv Uarda 6

2022-06-23

I Arenastaden i Solna har Fabege låtit uppföra ett nybyggt kontorshus på 24 000 m² BTA som stod färdigt 2017...

Läs mer

Lugnets skola

2022-06-23

På Sickla Udde i Hammarby sjöstad har ELU konstruerat en kommunal skola för 540-600 elever i årskurs F-6 och förskola....

Läs mer

Brohuset

2022-06-22

Brohuset är ett bostadshus som färdigställdes 2018 med 162 lägenheter i 18 våningar.

Läs mer

Hagastaden

2022-06-22

Hagastaden utgör en viktig del i Stockholms visionsprogram. Bärande idéer till områdets utveckling är en innovativ och växande region som...

Läs mer