ELU Gamla Uppsala

ELU Gamla Uppsala

Sammanställning av beräkningsresultaten från finita elementberäkningarna analyserade med olika tåghastigheter och med/utan olika förstärkningsåtgärder, samt utvärdering av respektive kritisk vågfart och jämförelse med gällande krav enligt Trafikverket (TrV).

Comments are closed.