ELU Slussen

Fornlämningar i Rysstigarschaktet vid Södermalmstorg

Comments are closed.