“Det är alltid något nytt i varje projekt samtidigt som man kan dra stor nytta av tidigare erfarenheter.”