“Jag valde ELU därför att företaget är
bland de största på broar och besitter
spetskompetens inom området.”