“Man måste vara noggrann, ha detaljkoll och snabbt kunna sätta sig in i olika problem.”