Ny bro över Motala Ström i Ljungsbro

ELU har fått i uppdrag av Svevia att konstruera en 128 m lång bro över Motala Ström i Ljungsbro, strax norr om Linköping. Bron utgörs av en stålbalksbro med samverkande brobaneplatta av betong och har två spann med spännvidder på 50 och 58 m.

Befintlig bro uppfördes 1936 och är sedan en tid utdömd av kommunen på grund av nedsatt bärighet. Det innebär att den tyngsta trafiken idag får välja andra vägar.

Byggnadsarbetet kommer att påbörjas under november 2009 och är planerat att fortgå fram till hösten 2011.