Kyrkbron i Partille

ELU har fått i uppdrag av Strabag att konstruera en ny gång- och cykelbro över Säveån vid Partille centrum.

Av estetiska skäl vill beställaren ha något annat än en fritt upplagd bro, varför en bro av snedkabeltyp valts. Pylon och snedstag har primärt inte någon bärande funktion för överbyggnaden.

Broöverbyggnad och pylon är i stål/aluminium och anpassning av befintlig underbyggnad samt nya lågmurar/kantbalkar är i betong. Överbyggnad, pylon och stag modelleras i Tekla Structures.

Byggherre är Partille kommun