Göteborgs krematorium – Årets byggnad 2018

Göteborgs krematorium på Kvibergs kyrkogård fick utmärkelsen Göteborgs bästa byggnad 2018.

Arkitekt är Erséus Arkitekter och ELU står för både konstruktion och geoteknik.

Byggnaden består förutom av krematoriet av en kontorsdel för de anställda, samt en besöksdel för anhöriga. Målet med byggnaden var att göra processen mer transparent och avdramatisera. Därför är det gott om både utblickar inifrån byggnaden ut mot kyrkogården, och möjlighet till insyn för de som passerar utanför. Besöksdelen är utformad för att vara välkomnande och varm för de som kommer för att hämta en urna eller närvara vid en kremering.

Juryns motivering:
”Årets vinnare av Per och Alma Olssons pris spänner över hela skalan, från det storlaget monumentala till det finstämt sirliga. På håll, en avskalad monolit i grå betong, en offentlig byggnad värdig uppgiften att möta besökaren i livets svåraste stunder. I avskedet från en nära anhörig. På närmare håll tecknar sig fasaderna som skulpterade konkava skärmar, där de prefabricerade väggelementen gjorts till veckade flortunna ark. Det är ett säreget spel mellan kraft och tyngd å ena sidan och sinnlighet och experimentlusta å andra. Interiören är genomtänkt i material och detalj och hela byggnadsverket är utfört med stor precision och utstrålar just den värdighet som situationen kräver. Resultatet är en arkitektur, som lyckas vara både storslagen och intim, både tidlös och tydligt förankrad i nuet.”

Byggnaden är i plan en kvadrat, men de fyra sidorna är något konkava.

Fasaden består av en veckad fiberbetong och kvadratiska fönster, med en bakomliggande stomme av prefabricerade sandwichelement levererade av Strängbetong. Delar av den vertikala stommen, främst runt ljusgården i entrédelen, är dock platsgjuten av produktionstekniska skäl.

Den konstruktiva utmaningen handlade främst om att lösa den komplexa geometrin som byggnadens konkava fotavtryck gett upphov till. Därtill har mycket samordning mot övriga projektörer krävts, eftersom stora delar av byggnaden är mycket installationstät.

2015 vann ett annat ELU-projekt priset, nämligen Amhults kyrka.

Göteborgs krematorium har även tilldelats arkitektpriset Årets Rum 2019. Vi gläds åt att ha varit med och bidragit till det slutgiltiga resultatet och gratulerar vår beställare Svenska kyrkan samt Erséus Arkitekter till priserna.