Film: Byggprojektens livscykel

Om tio år, 2029, beräknas Sveriges befolkningsmängd ha ökat med en miljon människor. För att lösa vårt boendebehov behöver vi bygga fler än 50 000 bostäder årligen. Men om vi ska kunna möta det byggbehov som finns på ett hållbart sätt så måste vi bygga effektivare än vad vi gör idag.

Om hur vi ska kunna uppnå detta, och vilka processer som behövs kopplas ihop, pratar Dan Svensson (ELU) och Joakim Dekker (Autodesk) mer om i denna film, där vi bland annat delar med oss av våra erfarenheter i Slussen och hur vi arbetar med Stockholms stad för att uppnå långsiktighet, effektivitet och hållbarhet i detta mastodontprojekt.

https://byggindustrin.se/sponsrat/autodesk/sa-kan-vi-effektivisera-byggprojekten-innan-forsta-spadtaget-28950