ELU kvalificerad för nya Skurubron

Av 21 anbud från sju olika länder har ELU i lag med Dissing+Weitling, Danmark och Leonhardt, Andrä und Partner,Tyskland kvalificerat sig för att få fram ett utformningsförslag i projekttävlingen för en ny broförbindelse för regionaltrafik över Skurusundet.

Den nya bron ska vara av hög konstnärlig och arkitektonisk kvalitet och fungera tillsammans med befintlig bro och omgivande kultur- och naturlandskap.