E45 LILLA BOMMEN – MARIEHOLM

ELU har i samarbete med Tyréns fått i uppdrag att upprätta vägplan för ombyggnad av E45 mellan Lilla Bommen och Marieholm i Göteborg. Arbetet består i att finna lösningar i form av broar, stödmurar och överdäckningar för att möjliggöra anslutningar mot ny Hisingsbro och en framtida bangårdsviadukt. Man passar även på att skapa planskilda korsningar mellan E45 och korsande lokalgator. Även en breddning av bro över Säveån ingår i uppdraget.

Projektet kommer att ritas i 3D och pågår under 2013 och 2014.

Läs mer om projektet på Trafikverkets hemsida.