Costin vinnare av Sigge Thernwalls stora byggpris

Sigge Thernwalls Stora Byggpris för forskning och Sigge-Thernwall2015-logo-270x270utveckling inom anläggningsteknik har tilldelats:

Costin Pacoste

MOTIVERING: ”Costin Pacoste tilldelas Sigge Thernwalls Stora Byggpris 2015 för sin förmåga att dels identifiera och lösa praktiska problem, dels presentera forsknings- och utvecklingsresultat så att de direkt kan tillämpas vid dimensionering av konstruktioner av allehanda slag. Med sin yrkesskicklighet och sitt ödmjuka sätt är han vidare en utmärkt förebild för studenter och kollegor i branschen.”

Stockholm 28 april 2015