Brolyft två vid Arenastaden

I natt lyftes del 2 av GC-bron över järnvägen vid Arenastaden. Del 2 är en 36 m lång stålbro där farbaneplattan gjöts innan bron lyftes till sitt rätta läge. Total vikt ca 330 ton.