Artikel i Di Position – Digital Native

Slussen i Stockholm byggs om med modeller och inte ritningar


Slussen i Stockholm byggs om och är ett av de mest komplexa infrastrukturprojekten i Sverige just nu men även historiskt sett. Inte bara storleken gör det till ett historiskt samhällsbyggnadsprojekt, utan även det moderna arbetssättet. Ur nollvisionen om att inte använda ritningar i produktionen föddes en modellbaserad leveransplattform som på allvar satt fart på digitaliseringsprocessen i en svårflirtad bransch. Dan Svensson, avdelningschef på ELU konsult, som har varit med i projektet sedan start berättar:

– Den förra Slussenanläggningen var ett geometriskt och tekniskt väldigt komplext bygge som när den uppfördes på 1930-talet projekterades fram med enorma mängder ritningar. Ritningar har sedan flera hundra år varit det förhärskande redovisningsformatet men idag är ett alltmer förlegat och omodernt sätt att lagra informationen på. Ur den verkligheten började ELU och Tikab utveckla en plattform för en modellbaserad leverans där i huvudsak 3D-modellerna bär på all den information som behövs för att skapa en bygghandling.

Komplexa samhällsbyggadnadsprojekt förknippas vanligtvis med långa beslutsvägar och försiktigt tänkande med riskminimering, men i Slussenprojektet valdes ett annat synsätt. Tidigt togs beslut om 3D-projktering som senare utvecklades till BIM-projektering. När politiska genomlysningar saktade ner projekteringen hann plattformen som ELU och Tikab tagit fram förfinas och utvecklas vidare. Bit för bit lades pusslet och detta sammantaget resulterade i att uppdragsgivaren, Stockholm Stad, valde att satsa på det nya leveransformatet för bygghandlingar.

– De personer som fick pröva och ta del av plattformens innehåll insåg snabbt att fördelarna var många och att potentialen var stor. Det fanns en stor hävstångseffekt och därför vågade projektet tillsammans med Tikab och ELU driva igenom implementeringen av plattformen, menar Dan Svensson.

Själva modellerna beskrivs som informationstunga eftersom de förses med egenskaper som exempelvis material, geometri, ytbehandling och hållfasthet.

– I ett projekt som pågår under så lång tid och med så många inblandade parter som i Slussenprojektet är det lätt att helhetsbilden tappas bort när varje individ eller särintresse fokuserar på sitt eget arbete och resultat. Konsekvenserna blir att man förlorar greppet om helheten och plötsligt står projektägaren med ett projekt som spretar åt alla möjliga håll. Därför är det viktigt att komma ihåg syftet med projektet och anläggningen så att alla beslut fattas utifrån ett långsiktigt och hållbart perspektiv, speciellt när det är en anläggning som ska hålla i 120 år, säger Dan Svensson.

ELU konsults inblandning i Slussenprojektet är och kommer fortsätta vara en viktig pilotverksamhet för hela branschen. Förutom att inspirera och påverka beslutsfattare att våga satsa mer på de tekniska möjligheterna som finns idag, menar Dan att man måste uppmuntra innovation och utnyttja de förutsättningar som tekniken skapar. Det är också vår skyldighet att hjälpa alla dem som ställs inför den nya tekniken. Helt avgörande framgångsfaktor för leveransplattformen är att få alla att kliva på tåget frivilligt

– Vi som verkar i denna traditionella bransch måste anamma de möjligheter som finns och våga sticka ut hakan för att förändra och förbättra ett arbetssätt som tiden delvis sprungit ifrån. Gör vi det skapar vi inte bara ett hållbart och välfungerande samhälle, utan attraherar även den yngre generationen till branschen, säger Dan Svensson avslutningsvis.

Bildkällor: Foster & Partners, ELU Konsult