Arkitektbron

ELU tar tillsammans med arkitekten Erik Andersson fram en gångbro i Göteborg.

Bron är i FRP komposit, vilket är ett lätt och beständigt material med stor styvhet.

Bron överbrygger vallgraven, och bildar ett gångstråk mellan Haga och innerstaden, samt blir en naturlig plats att vistas på.

Läs mera om projektet på Erik Anderssons hemsida.