Amhults kyrka utsedd till årets bästa nya byggnad i Göteborg

Den nya kyrkan i Amhult har fått pris för årets bästa nya byggnad i Göteborg. Priset utdelas från Per och Alma Olssons fond. Priset har delats ut sedan 1965 och tilldelas byggherren, Svenska kyrkan.

Del ur motiveringen: ”Den nya kyrkobyggnaden i Amhult är något så ovanligt som ett solitt stycke arkitektur, i ordets bäst och mest ovanliga betydelse. En byggnad där varje del, ner i minsta detalj, är en genomtänkt och gestaltad del av den upplevda helheten. En byggnad där kvalitet och långsiktighet för ovanlighetens skull tycks ha fått råda över trender och kortsiktiga intressen.”

Arkitekt för projektet är Sweco Arkitekter genom Margareta Diedrichs. Vi på ELU är glada och stolta över att ha medverkat som konstruktör i projektet.