april 2024

Rosenbad finalist till ROT-priset 2024

2024-04-18

Rosenbads renovering ingår bland de fem finalisterna till årets ROT-pris. ROT-priset är en årlig tävling som riktar sig till byggentreprenörer, arkitekter och fastighetsägare och belönar den bästa ombyggnaden i Stockholm.

Priset instiftades 1990 för att uppmuntra ombyggnationer i Stockholm och ges till det projekt som på ett smakfullt sätt bäst har utnyttjat husets kvaliteter eller gett fastigheten en ny användning. Juryn lägger stor vikt vid yrkesmässig kvalitet, god ekonomi, tillgänglighet och nytänkande. Prisceremonin äger rum den 17 maj 2024 i Kulturhuset.

Kvarteret Rosenbad

Kvarteret Rosenbad är ett statligt byggnadsminne som består av fyra sammanlänkade byggnader. Genom renoveringen har de återfått delar av sin ursprungliga karaktär, med detaljer och färger som refererar till det tidiga 1900-talet. Ett nytt trapphus sammanlänkar byggnaderna och bidrar till kvarterets modernitet och framtida hållbarhet. Tillgänglighet har varit en central fråga i projektet.

Exteriört har alla yttertak fått nya täckningar av svart plåt respektive kopparplåt, och stora delar av fasaderna har varsamt renoverats. Projektet har prioriterat högkvalitativa, estetiska och hållbara material från förnybara resurser.

Den största byggtekniska utmaningen var att riva delar av ett gårdshus, göra grundläggning och bygga det nya trapphuset mitt i kvarteret, vilket har stora kulturhistoriska värden.

ELU har varit med i såväl de tidiga skedena med programhandling och systemhandling, som bygghandling och bygguppföljning. Läs gärna mer om projektet här.

Bildkälla: Statens fastighetsverk

Vi välkomnar Jonas Loberg – ny avdelningschef

2024-04-17

Vi välkomnar Jonas Loberg som nyligen tillträtt rollen som avdelningschef på anläggningsavdelningen i Stockholm! Med en civilingenjörsutbildning inom farkostteknik med...

Läs mer

Norrbotniabanan

2024-04-04

ELUs Anläggningsavdelning i Stockholm har ett pågående uppdrag i Norrbotniabanan. Den 27 mil långa nya järnvägen mellan Umeå och Luleå...

Läs mer